Електрана отпада у енергију

Електрана отпада у енергију


Отпадна електрана се односи на термоелектрану која користи топлотну енергију ослобођену сагоревањем комуналног смећа за производњу електричне енергије.Основни процес производње електричне енергије под оптерећењем је исти као и код конвенционалне производње топлотне енергије, али треба инсталирати затворену канту за смеће како би се спречило загађење животне средине.
Дизалица за руковање отпадом игра кључну улогу у савременим постројењима за спаљивање, где се примењују строге еколошке смернице и руковање материјалом мора да буде максимално ефикасно од тренутка када отпад стигне, док га кран слаже, сортира, меша и испоручује у инсинератор.Обично постоје две дизалице за руковање отпадом изнад јаме за отпад, од којих је једна резервна, како би се обезбедило минимално време застоја.
СЕВЕНЦРАНЕ може да вам испоручи кран за руковање отпадом који повећава вашу безбедност и продуктивност.