Индустрија челика

Индустрија челика


Индустрија челика је индустријска индустрија која се углавном бави рударством црних минерала, топљењем и прерадом црних метала и другим активностима индустријске производње, укључујући ископавање гвожђа, хрома, мангана и других минерала, производњу гвожђа, производњу челика, индустрију прераде челика, индустрију топљења феролегура, челика индустрије жице и њених производа и других подсектора.То је једна од важних сировинских индустрија у земљи.Поред тога, пошто производња гвожђа и челика укључује и екстракцију неметалних минерала и производа и других индустријских категорија, као што су коксовање, ватростални материјали, производи од угљеника, тако да су обично ове индустријске категорије такође укључене у обим индустрије челика.
У целом процесу производње и транспорта морају се користити мосне и порталне дизалице, наша напредна опрема за дизање, технологије и услуге могу побољшати безбедност и продуктивност операција у свакој области вашег постројења.