Хидроелектрана

Хидроелектрана


Хидроелектрана се састоји од хидрауличког система, механичког система и уређаја за генерисање електричне енергије итд. То је кључни пројекат за реализацију конверзије енергије воде у електричну енергију.Одрживост производње електричне енергије захтева континуирано коришћење енергије воде у хидроелектрани.Изградњом акумулационог система хидроелектране, дистрибуција хидрауличних ресурса у времену и простору може се вештачки прилагођавати и мењати и остваривати одрживо коришћење хидрауличних ресурса.
У главној радионици хидроелектране, мостна дизалица је генерално одговорна за уградњу важне опреме, основно оперативно одржавање и рутинско одржавање.